TIDOMAT smartONE
Säkerhet via webben
Säkerhetssystemet smartONE kontrollerar upp till 64 dörrar och administreras via webben. Dörrarna kopplas till hårdvaran som sedan aktiveras i användargränssnittet. Ingen mjukvara installeras, utan systemet är färdigt att användas när hårdvaran har konfigurerats. En dörrkonfigureringsguide gör driftsättningen enkel och säker.

Dynamiskt användargränssnitt
Systemet har ett dynamiskt och anpassningsbart användargränssnitt. Benämningarna i smartONE kan enkelt ändras. Systemet har inbyggda hjälpfiler och kan användas på flera olika språk, bland andra svenska, engelska och kinesiska.

Enkel administration
Säkerhetssystemet smartONE skapar trygghet och är enkelt att administrera. Om något är fel i systemet visas en informationsruta. Användargränssnittet är utfört i två olika lägen, ett där systemet konfigureras och ett där det administreras. Flera personer kan använda systemet samtidigt och med olika rättigheter. Användarna når bekvämt systemet från en dator med nätverksanslutning.

Individuell tillträdesplan
En kortägare får en individuell tillträdesplan. Olika dörrar, dagar och manuella eller schemastyrda tider sammanställs till en tillträdesplan. En kortägare kan ha olika scheman för olika dörrar.

Säkerhet och styrning av dörrar
Säkerhetsnivån kan varieras på olika sätt. Dörrar kan öppnas med öppningsknapp, dörr-kod eller med kort och PIN-kod. Kortläsaren och logiken som styr låset är av varandra oberoende. Det är således omöjligt att påverka låset genom att förstöra kortläsaren. Dörrar kan styras enligt scheman till att vara upplåsta för fri passering under olika tider. För extra säkerhet kan nätverkskameror kopplas till systemet.

Mina dörrar
I användargränssnittet har varje dörr ett eget fönster där passeringar registreras i real-tid. Dörrar kan öppnas via detta fönster.

Statistik och meddelanden till administratören
Rapporter sammanställs enkelt och ger en tydlig överblick av händelser vid dörrar samt administrativa händelser i smartONE. Dessutom kan systemet enkelt programmeras till att meddela användare när utvalda händelser sker via bland andra e-post och SMS.

Integration av externt larm
Ett externt larm kan integreras till säkerhetssystemet smartONE. Till- och frånslag av larmet kan ske via kortläsare, tidsstyrning eller någon av alla ingångar. Återkopplingen från det externa larmet gör att larmstatusen kan visas direkt i användargränssnittet. Vid tillslaget larm kan valda dörrar spärras för tillträde tills området är avlarmat.

Relägrupper
Relästyrning av upp till 64 reläer per dörr gör att säkerhetssystemet smartONE lämpar sig för hisstyrning eller andra funktioner där många reläutgångar krävs. En relägrupp kan bestå av reläer från upp till 16 dörrar.

Skåplås
Skåplåsfunktionen för t.ex. omklädningsrum ersätter hänglås eller lås med
mynt. En användare väljer ett ledigt skåp och låser med sin egna tagg. För
att låsa upp skåpet igen används samma tagg. Skåpet är nu ledigt igen.

External request
smartONE kan fråga ett externt system om ett kort/tagg är behörigt, t.ex. tids- eller gymsystem.

Funktioner

Individuell tillträdesplan
En kortägare passerar utvalda dörrar på bestämda dagar och manuella eller schemastyrda tider enligt en individuell tillträdesplan. En kortägare kan ha olika scheman för olika dörrar.

Fler kort till kortägare
En kortägare kan ha fler kort.

Begränsat eller fritt antal passeringar
En kortägare kan tillåtas ett visst antal passeringar innan kortet spärras, som ett klippkort. Alternativt kan ett kort ha fritt antal passeringar.

Schema
Schemat preciserar tidsintervaller och kan kopplas till olika funktioner i systemet. Schemat har en kalender där dagar som julafton, klämdagar och planeringsdagar kan läggas till.

Tidsstyrning
Olika funktioner kan styras under bestämda tider. En dörr kan till exempel programmeras till att vara upplåst under dagen respektive låst under natten.

Händelsefunktioner
När valda händelser sker utförs kommandon. Om en dörr till exempel blir forcerad kan systemet meddela en eller flera mottagare via e-post, SMS, IP notify eller HTTP request.

Integration av externt larm
Ett externt larm kan integreras till säkerhetssystemet smartONE. Till- och frånslag av larmet kan ske via kortläsare, tidsstyrning eller någon av alla ingångar.

Relägrupper
Relästyrning av upp till 64 reläer per dörr. Funktionen lämpar sig för hisstyrning eller andra funktioner där många reläutgångar krävs.

Länkar
Länka olika ut- och ingångar för att skapa avancerade funktionskopplingar och beteenden.

Mina dörrar
Samtliga dörrar användaren har rätt att administrera visas i användargränssnittet. Varje dörr har ett eget fönster i vilket inpasseringar visas i real-tid. Via fönstret kan dörrar öppnas eller låsas, funktioner kan hävas och bilder från nätverks-kameran visas.

Databas backup
Systemets databas och systeminställningarna kan sparas i en lokal dator eller på en FTP-server.

Import/export av data
Personaluppgifter kan importeras till smartONE från CSV-filer. Således kan data för samtliga anställda på ett företag importeras till systemet och sedan få sina tillträdesplaner och kort utfärdade.

Nätverksextender
En Dörrcentral kan användas som extender till en annan Dörrcentral. Genom att anslutna dörrmiljöer till Dörrcentral B, länkas till Dörrcentral A slipper man dra kabel vid långa avstånd. All kommunikation går istället via nätverket. Databasen ligger i Dörrcentral A.

Språkpaket
Olika språkpaket laddas upp direkt i systemet. Systemets alla benämningar samt hjälpfiler ändras till det valda språket.

Logg/Rapport
Händelser som passeringar i dörrar samt administrativ redigering registreras och sammanställs i tydliga överblickar.

GSM Modem
Dörrar kan öppnas via telefonen. Systemet skickar SMS
meddelanden.

asdas
asdas
asdas
asdas
asdas
TEKNISKA DATA
Dörrar:

Upp till 64 dörrar.
8 st kopplas direkt till Centralenheten och ytterligare 8 kopplas till Expansionskortet (monteras i Centralenheten).
Med RS485 kan upp till 64 dörrar anslutas, kräver dörrkontrollenhet SO-3304.

Dörrkoder:

Två dörrkoder per dörr.

Kortägare:

Upp till 100 000.

Kort:

Upp till 100 000.

Användare:

Upp till 10 stycken.

Tidsstyrningar:

Upp till 10 000 stycken.

Händelsefunktioner:

Upp till 10 000 stycken.

Scheman:

Upp till 10 000 stycken.

Länkar:

Upp till 5 000 stycken.

Relägrupper:

Upp till 5 000 stycken.

Tidsintervall i scheman:

Upp till 40 000 stycken, fritt fördelat över systemets alla scheman.

Avvikelsedagar i kalendern:

Upp till 10 000 stycken.

Nätverkskameror:

Upp till 24 st.

Logg:

Upp till 200 000 händelser.

Dataintegritet:

Känslig data i databasen krypteras. HTTPS kryptering (SSL certifikat) mellan Centralenhet och webbläsare. Datakryptering mellan Centralenhet och kortläsare.

Protokoll:

HTTP, HTTPS, SSL/TLS, TCP, IPv4, ICMP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, NTP, DNS, XMLAPI, NetBIOS.

Webbläsare:

Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari och Chrome.

Kortläsare:

TIDOMAT smartONE- läsare,
Clock/Data-läsare ( ABA track 2),
Wiegand-läsare, Aperio.
Styrning av LED och summer.
Beröringsfria kort:
Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B eller 125 kHz EM4102.